Etiketa

Co je etiketa a proč je tak důležitá?

Etiketa je komplexní soubor společenských pravidel, které odrážejí naše kulturní normy a pravidla naší společnosti jako celku. Chrání nás před společenským nedorozuměním a pomáhá nám projevovat úctu a ohled vůči ostatním.  V dnešním článku se podíváme na to, proč je tak důležitá a jaké základní pravidla etikety můžete dodržovat už dnes.

Věřím, že znalost etikety může znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem v mnoha aspektech vašeho života a může výrazně ovlivnit váš další rozvoj, kariéru a kvalitu vztahů. Dobře zvládnutá etiketa se v dnešním silně konkurenčním prostředí stává významnou výhodou a může vám pomoci otevřít nejedny dveře.

V tomto článku se dozvíte:

7 důvodů, proč dodržovat zásady etikety

Jak už vyplývá z předchozích odstavců, správně zvládnutá etiketa je velmi důležitá ve všech aspektech vašeho života. Pojďme se podívat na některé z mnoha dalších výhod, které vám znalost etikety přinese:

 1. Pravidla etikety značně zjednoduší život.
 2. Etiketa zlepšuje kvalitu komunikace a rozbíjí komunikační bariéry.
 3. Dodržováním základních pravidel etikety zanecháte vždy dobrý první dojem.
 4. Etiketa vám pomáhá žít lepší společenský život.
 5. Dodržováním zásad etikety pozitivně ovlivníte chování vašeho dítěte.
 6. Dobré mravy a profesionální přístup vám v práci zajistí vždy pozitivní pozornost. 
 7. Posílíte váš partnerský vztah.

Domácí etiketa

Nejlepší místo, kde se začít učit základy slušného vychování je doma s rodinou. Váš domov totiž představuje bezpečné prostředí, kde se můžeme tajům etikety učit, bez toho, aniž by vám hrozilo společenské faux pas. Možná si však kladete jednu otázku: Proč bych měl/a dbát na dodržování etikety i doma, kde mě nikdo nevidí?

Bylo by mylné se domnívat, že etiketu využijete jen při společenských akcích, v divadelních sálech, restauracích či při obchodním jednáním. Jsem toho názoru, že bychom se neměli chovat nejlépe jen kolem lidí, které sotva známe, nebo na které chceme udělat dojem. Naše nejlepší chování by mělo být pro lidi, které milujeme: naše přátele a rodinu. Uplatňujte proto doma ty nejvyšší standardy etikety. Ujistěte se, že jste ke svému manželovi, rodičům a svým dětem zdvořilí a laskaví.

Věřím, že pokud se budeme doma chovat k ostatním s láskou a respektem, může to mít nebývalý vliv na naše rodinné vztahy. Etiketa navíc představuje viditelnou část našeho chování, které vytváří základ pro chování našich dětí. Pokud vaše děti vyrostou v prostředí, kde je etiketa zcela běžnou součástí jejich života, tím spíše je pro ně snazší navazovat trvalé vztahy a být úspěšnými ve své práci.

Základní pravidla etikety pro členy rodiny:

 • Zdravte členy vaší rodiny, ať už odcházíte, nebo zrovna přicházíte domů. Popřejte všem dobré ráno i dobrou noc.
 • Klepejte na zavřené dveře. Pokud jsou dveře zavřené, nevtrhejte do zavřené místnosti jen proto, že osoba za nimi je zrovna váš příbuzný. Respektujte, že zavřené dveře znamenají, že si daná osoba přeje trochu soukromí. Před vstupem proto jemně zaklepejte a počkejte na vyzvání ke vstupu.
 • Pokud si chcete něco půjčit, vždy si vyptejte souhlas. Nepředpokládejte, že jen proto, že daná věc patří někomu z rodiny, je v pořádku ji používat bez povolení. Pokud si chcete půjčit věc, která není vaše, vždy požádejte o zapůjčení. Pokud jste souhlas nedostali, respektujte přání vlastníka.
 • Respektujte navzájem svůj osobní prostor a věci ostatních členů rodiny. Nikdy neprocházejte něčí soukromý majetek, jako například poštu, deníky či diáře. Člověk uchovává tyto věci v soukromí z nějakého důvodu a jejich prohlížení není jen projevem špatných mravů, ale také zrazuje vzájemnou důvěru.
 • Mluvte zdvořile, nekřičte, používejte slova jako „Prosím“ a „Děkuji“, neskákejte do řeči.
 • Jezte společně. Společné jídlo by nemělo být jen časem k jídlu. Je to čas, kdy můžete posílit vaše rodinné vztahy. Zapojte se do hezké konverzace, promluvte si o svém dni a zeptejte se, jak se všichni ostatní měli.
 • Během společného jídla neposílejte textové zprávy ani nekontrolujte váš mobilní telefon. Pochvalte jídlo a poděkujte tomu, kdo jídlo připravil.
 • Uklízejte po sobě. Není povinností ostatních členů rodiny po vás uklízet váš nepořádek. Podílejte se na domácích pracích a vracejte věci na jejich místo.
 • Rodinné záležitosti jsou soukromé záležitosti. Členové rodiny sdílejí v domácnosti spoustu intimních informací, jako je např. otázka financí a další citlivé informace. Udržujte jakékoli soukromé diskuse opravdu soukromými a nediskutujte o nich veřejně.
Etiketou doma vše teprve začíná.

Společenská etiketa

Společenská etiketa vám usnadňuje váš každodenní společenský život. Pomůže vám zvládnou všechny myslitelné situace, ať už jste u někoho doma, v opeře nebo v restauraci. Patří zde však i vaše prezentace na sociálních sítích. Díky její znalosti se už se nikdy nedostanete do rozpaků kvůli nevhodnému chování. Pojďme se podívat na její základní pravidla.

Základní pravidla společenské etikety:

 • Choďte včas na schůzky. Pozdní příchody jsou velmi neslušné a ukazují nedostatek respektu k času druhých lidí.
 • Navazujte oční kontakt.
 • Nikdy nepřerušujte druhou osobu.
 • Vlídně rozdávejte a přijímejte komplimenty.
 • Nevyžívejte se v drbech a pomluvách.
 • Podržte dveře osobě za vámi. Pokud někdo drží dveře, vždy řekněte „děkuji“!
 • Pokud jste pozváni na večírek, nikdy nechoďte s prázdnýma rukama a doneste dárek pro hostitele či hostitelku. 
 • Pokud jste nemocní, informujte o tom vaše okolí. Nevystavujte jej nemoci a přeplánujte vaše plány na jindy. Při kýchání si zakrývejte ústa a nos.
 • Pokud jste si vyrazili s vašimi přáteli za zábavou, vždy zaplaťte svůj podíl.

Základní pravidla etikety na sociálních sítích:

 • Internet nám dává pocit anonymního bezpečí. To může svádět k různým věcem, které by nás v našem reálném životě ani nenapadly. Nezveřejňujte nic, co byste nechtěli, aby vidělo vaše okolí. Nikoho zde nepomlouvejte.
 • Nesdílejte nevhodný či urážlivý obsah.
 • Respektujte názory druhý, nehádejte se s nimi.
 • Udržujte vaše osobní informace v soukromí.
 • Víte, kdo vše si může zobrazit co zveřejňujete, komentujete a sdílíte? I přes upravení nastavení soukromí pamatujte na to, že tyto informace nebudou nikdy zcela v bezpečí a mohou se dostat k různým lidem.
 • Ne vše stojí za sdílení. Nemusíte zveřejňovat vše, co se ve vašem osobním životě děje.
 • Neprozrazujte příliš mnoho informací o sobě nebo své rodině. Nikdy nevíte, kdo všechno se může k těmto informacím dostat.
 • Buďte opatrní se zveřejňováním fotek vašich dětí.
 • Pokud chcete zveřejnit společnou fotku, vždy se ujistěte, že s tím všichni, kteří jsou na fotce souhlasí. Pokud je chcete označit, vždy se jich nejprve zeptejte.
 • Ujistěte se, že vaše profilová fotka, zejména na profesně zaměřených sociálních sítích, jako je LinkedIn, je profesionální.
 • Nešiřte fake news. Vždy zkontrolujte vaše zdroje a buďte kritičtí k tomu, co čtete. Nenechte se snadno zmást nespolehlivými informacemi.
 • Dodržujte pravidla všech sociálních médií, které používáte.
Společenská etiketa vám usnadní váš každodenní život.

Profesní etiketa

Lidé, kteří nedodržují profesní, či obchodní etiketu, často působí špatným dojmem, což výrazně snižuje jejich šance na úspěch. Proto je naprosto zásadní, abyste se seznámili alespoň se základy profesní etikety.

Mnoho institucí, včetně Harvardské univerzity, provedlo studie, které vedly k tomuto závěru: Získání zaměstnání, udržení zaměstnání a následné povýšení závisí až v 85 % na jemných dovednostech a pouze v 15 % na technických znalostech.

Dodržováním profesní etikety ostatním ukazuje, že jste zdvořilí a civilizovaní spolupracovníci, kteří dokáží pozitivně reprezentovat společnost. Není to jen způsob, jak se chováte a mluvíte, ale také způsob, jak se představujete, oblékáte, dodržujete zásady společnosti a dokonce i jíte.

Zlaté pravidlo na pracovišti platí stejně, jako všude jinde. Chovejte se k ostatním tak, jak chcete, aby se chovali oni k vám. Pojďme se podívat na další základní pravidla profesní etikety.

Základní pravidla profesní etikety:

 • Nepoužívejte neslušné výrazy. Nepomlouvejte ostatní a nezapojujte se do hádek. Pokud máte s někým nebo s někým problém, vyřešte to přímo a vhodně s danou osobou.
 • Neskákejte do řeči.
 • Pokud to není nutné, vyvarujte se sdělování vašich osobních názorů.
 • Omezte osobní rozhovory v kanceláři na minimum. 
 • Respektujte čas druhých a choďte na schůzky vždy včas.
 • Nabídněte pomoc spolupracovníkům, kteří potřebují pomoc.
 • Dodržujte firemní dress code.
 • Buďte zdvořilí a uctiví k těm, kteří kolem vás pracují. Omezte hluk, pachy a jakékoli jiné rozptýlení na minimum.
 • Uklízejte po sobě. V kuchyňce, u kopírky, skeneru, na vašem pracovním místě.
 • Nekraďte kancelářské potřeby.
 • Chvalte ostatní za dobře odvedenou práci.
 • Nepřipisujte si zásluhy za práci jiných lidí.
 • Respektujte osobní prostor a nesahejte na osobní věci vašich kolegů.
 • Účastněte se společných oslav a večírků.
 • Přispívejte na společné dárky.
 • Pokud někomu dáváte dárek sami za sebe, ujistěte se, že váš dárek odpovídá danému prostředí a příležitosti. Vyvarujte se příliš osobním dárkům.
 • Pokud se stýkáte s vašimi spolupracovníky i mimo pracovní dobu, vyvarujte se věcem, které byste později v kanceláři nechtěli zmiňovat.
Dodržováním profesní etikety ostatním ukazujete, že jste zdvořilí a civilizovaní spolupracovníci, kteří dokáží pozitivně reprezentovat společnost.

Závěrem

Nepřemýšlejte o etiketě jako o svazujícím souboru pravidel. Uvažujte o ní spíše jako o klíči, který vám odemkne jakékoliv dveře. S etiketou bude váš život mnohem jednodušší a příjemnější. Navíc pozitivně ovlivní většinu aspektů vašeho života.

Líbil se vám můj článek? Podpořte moji tvorbu tím, že mě pozvete na kávičku. 

https://www.buymeacoffee.com/tasteofelegance

Už jste četli?

1 komentář

 1. Ty výčty jednotlivých pravidel byly skvělé. Užitečný článek, děkuji! 😊

  Blogerka Klárka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..